نرخ پرواز کرمانشاه به کیش برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۲۰۰۰۰۰ تومان (دویست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز