قیمت بلیط کرمان به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۲۵۹۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه و نه هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۳۵۶۰۰۰ تومان (سیصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز