قیمت بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۰۰ به مبلغ ۹۴۰۰۰ تومان (نود و چهار هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۵۱۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز