بلیط کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۱۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۷:۱۵ به مبلغ ۱۵۹۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و در ساعت ۹:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۴۹۰۰۰ تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۱۵ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز