بلیط چارتری کیش به اصفهان ۹۷/۷/۲۰ با پرواز زاگرس ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۱۴۰۰۰ تومان می باشد.