نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۶/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۳۰ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۰۲۰۰۰ تومان (دویست و دو هزار تومان) می باشد.

بلیط کیش به اصفهان در همین تاریخ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۱:۰۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در ساعت ۱۱:۱۵ به صورت سیستمی به مبلغ ۲۲۹۰۰۰ تومان (دویست و بیست و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز