نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۹/۷ به صورت زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی ایران ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۰:۰۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز