نرخ پرواز کیش به اصفهان برای تاریخ ۹۶/۱۲/۹ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۰۹:۱۵ به مبلغ ۱۹۱۰۰۰ تومان (یکصد و نود و یک هزار تومان) و در ساعت ۰۹:۳۰ به صورت سیستمی به میلغ ۲۴۹۰۰۰ تومان (دویست و چهل و نه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز