نرخ بلیط کیش به اهواز برای تاریخ ۹۶/۳/۱۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۱۷۰۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۵:۱۵ به مبلغ ۲۴۴۰۰۰ تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به اهواز در همین تاریخ به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز