قیمت بلیط کیش به اهواز برای تاریخ ۹۶/۹/۱۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ های ۱۵۲۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و دو هزار تومان) و ۲۲۶۰۰۰ تومان (دویست و بیست و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز