نرخ پرواز کیش به اهواز به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و ۲۴۴۰۰۰ تومان (دویست و چهل و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز