نرخ بلیط کیش به اهواز برای تاریخ ۹۶/۳/۴ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۴۹۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و نه هزار تومان) و همچنین به صورت سیستمی در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۳۹۰۰۰ تومان (یکصد و سی و نه هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۳۳۴۰۰۰ تومان (سیصد و سی و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز