نرخ بلیط کیش به اهواز برای تاریخ ۹۶/۷/۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۱۹۲۰۰۰ تومان (یکصد و نود و دو هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به اهواز برای همین تاریخ ذکر شده به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ ۲۳۱۰۰۰ تومان (دویست و سی و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز