قیمت بلیط کیش به بندرعباس برای ۲۵ مهر ماه در ساعت ۰۷:۰۰ ۱۲۵۰۰۰ تومان می باشد.