نرخ پرواز کیش به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۹/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۳:۱۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز