نرخ پرواز کیش به بیرجند برای تاریخ ۹۶/۹/۷ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۱۵ به مبلغ ۲۲۴۰۰۰ تومان (دویست و بیست و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز