قیمت بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۷/۲/۱۸ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۴۰ به مبلغ ۲۶۳۰۰۰ تومان (دویست و شصت و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز