نرخ بلیط کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۳/۲۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز