نرخ پرواز کیش به تبریز برای تاریخ ۹۶/۳/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) می باشد

لذت پرواز با آنیل پرواز