قیمت بلیط کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۵/۲۳ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۲:۳۰ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۴:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۱۵ به مبلغ ۱۵۶۰۰۰ تومان (یکصد و پنجاه و شش هزار تومان)، در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۶۰۰۰۰ تومان (یکصد و شصت هزار تومان)، در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۱۶۵۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و پنج هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز