نرخ پرواز کیش به تهران برای تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی زاگرس در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۹۱۰۰۰ تومان (نود و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۳:۰۰ به مبلغ ۹۶۰۰۰ تومان (نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی ساها در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۹۹۰۰۰ تومان (نود و نه هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۳:۴۵ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۱۵:۰۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • جارتری با هواپیمایی تابان در ساعت ۱۵:۳۰ به مبلغ ۱۰۱۰۰۰ تومان (یکصد و یک هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی معراج در ساعت ۲۲:۰۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز