نرخ پرواز کیش به دبی برای تاریخ ۹۶/۸/۲۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۹:۰۰ به مبلغ ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) و در ساعت ۱۹:۱۰ به مبلغ ۲۷۶۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز