نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۲/۲۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۲۰۰۰۰ تومان (دویست و بیست هزار تومان) و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز