نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۵/۲۲ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز