نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۰/۳ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۱۵ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) و در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ ۳۰۰۰۰۰ تومان (سیصد هزار تومان) می باشد.

پرواز آفری کیش به رشت

لذت پرواز با آنیل پرواز