نرخ پرواز کیش به رشت برای تاریخ ۹۶/۱۱/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۰۰ به مبلغ های ۲۲۸۰۰۰ تومان (دویست و بیست و هشت هزار تومان) و ۲۳۶۰۰۰ تومان (دویست و سی و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز