[charter724]

قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۷/۱۷ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ های ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و ۲۲۲۰۰۰ تومان (دویست و بیست و دو هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز