قیمت بلیط کیش به ساری برای تاریخ ۹۶/۳/۸ به صورت چارتی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و یست و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی با همین هواپیمایی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۶۱۰۰۰ تومان (دویست و شصت و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز