نرخ پرواز کیش به ساری برایتاریخ ۹۶/۳/۸ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۷:۴۵ به مبلغ ۲۲۱۰۰۰ تومان (دویست و بیست و یک هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۸:۳۰ به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ تومان (دویست و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز