نرخ پرواز کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۲/۲۱ به صورت زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۶۰۰۰۰ تومان (شصت هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۵:۴۵ به مبلغ ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۲:۲۵ به مبلغ ۸۰۰۰۰ تومان (هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز