قیمت بلیط کیش به شیراز برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی قشم ایر در ساعت ۱۲:۱۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان (یکصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۱۱۰۰۰ تومان ( یکصد و یازده هزار تومان) و به صورت سیستمی در ساعت ۱۴:۳۰ به مبلغ ۱۱۸۰۰۰ تومان (یکصد و هجده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۱:۴۵ به مبلغ ۱۱۹۰۰۰ تومان (یکصد و نوزده هزار تومان) و در ساعت ۲۱:۴۰ به مبلغ ۱۶۷۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و هفت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز