نرخ پرواز کیش به عسلویه برای تاریخ ۹۶/۱/۳۱ به صورت چارتری با هواپیمایی نفت در ساعت ۱۵:۵۰ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز