قیمت بلیط کیش به مسقط برای تاریخ ۹۶/۲/۴ به صورت سیستمی با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۵۰ به مبلغ های ۳۱۱۰۰۰ تومان (سیصد و یازده هزار تومان) و ۵۶۰۰۰۰ تومان (پانصد و شصت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز