نرخ پرواز کیش به مسقط برای تاریخ ۹۷/۱/۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۴۹۱۰۰۰ تومان (چهارصد و نود و یک هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز