قیمت بلیط کیش به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۴ (وبژه مبعث) به شرح زیر می باشد:

  • به صورت چارتری با هواپیمایی اترک در ساعت ۱۴:۰۰ به مبلغ ۲۴۶۰۰۰ تومان (دویست و چهل و شش هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۲:۰۰ به مبلغ های ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) و ۵۱۱۰۰۰ تومان (پانصد و یازده هزار تومان) می باشد.
  • به صورت چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۲۱:۱۵ به مبلغ ۲۵۰۰۰۰ تومان (دویست و پنجاه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز