[charter724]

نرخ پرواز کیش به همدان برای تاریخ ۹۷/۴/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۷:۴۵ به مبلغ ۲۴۰۰۰۰ تومان (دویست و چهل هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز