نرخ پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۰۸:۰۰ به مبلغ ۱۴۰۰۰۰ تومان (یکصد و چهل هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۱۹ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۴:۴۵ به مبلغ ۲۱۲۰۰۰ تومان (دویست و دوازده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز