قیمت بلیط کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۲:۴۵ به مبلغ ۱۴۸۰۰۰ تومان (یکصد و چهل و هشت هزار تومان) می باشد.

همچنین پرواز کیش به کرمان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت سیستمی با هواپیمایی ماهان در ساعت ۱۶:۴۵ به مبلغ ۱۷۴۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و چهار هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز