بلیط چارتری کیش به کرمان در تاریخ ۹۷/۸/۲ با پرواز کیش ایر ۱۹۵۰۰۰ تومان است.