نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۳/۹ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۱۸۰۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد هزار تومان) و در همین ساعت به صورت سیستمی به مبلغ ۳۹۶۰۰۰ تومان (سیصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز