نرخ بلیط کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۷/۱۴ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۸:۰۰ به مبلغ های ۲۰۱۰۰۰ تومان (دویست و یک هزار تومان) و ۲۸۸۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز