نرخ پرواز کیش به گرگان برای تاریخ ۹۶/۲/۲۶ به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۱۹:۴۵ به مبلغ ۲۱۱۰۰۰ تومان (دویست و یازده هزار تومان) و همچنین در همین ساعت به صورت سیستمی مبلغ ۲۸۸۰۰۰ تومان (دویست و هشتاد و هشت هزار تومان)می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز