نرخ پرواز گرگان به کیش برای تاریخ ۹۶/۲/۵ (ویژه مبعث) به صورت چارتری با هواپیمایی کیش ایر در ساعت ۲۲:۳۰ به مبلغ  ۲۱۶۰۰۰ تومان (دویست و شانزده هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز