نرخ پرواز یزد به مشهد برای تاریخ ۹۶/۶/۱ به شرح زیر می باشد:

  • چارتری با هواپیمایی یران ایرتور در ساعت ۱۱:۳۰ به مبلغ ۱۹۶۰۰۰ تومان (یکصد و نود و شش هزار تومان) می باشد.
  • چارتری با هواپیمایی کاسپین در ساعت ۱۰:۴۵ به مبلغ ۱۸۲۰۰۰ تومان (یکصد و هشتاد و دو هزار تومان) می باشد.
  • سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۷:۱۰ به مبلغ ۱۹۳۰۰۰ تومان (یکصد و نود و سه هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز