نرخ پرواز تبریز به مشهد برای تاریخ ۹۶/۲/۲۵ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا

در ساعت ۱۴:۲۰ به مبلغ ۱۶۱۰۰۰ تومان (یکصد و شصت و یپک هزار تومان)

و به صورت سیستمی در همین ساعت به مبلغ ۲۳۰۰۰۰ تومان (دویست و سی هزار تومان)

و در ساعت ۱۳:۳۰ به صورت چارتری به مبلغ ۱۷۶۰۰۰ تومان (یکصد و هفتاد و شش هزار تومان) می باشد.

بلیط ارزان و لحظه آخری تبریز به مشهد را با اطمینان از ما خرید کنید.

لذت پرواز با آنیل پرواز