قیمت بلیط تهران به ایروان (ارمنستان) برای تاریخ ۹۶/۲/۱۱

به صورت سیستمی با هواپیمایی آسمان در ساعت ۱۶:۳۰ به مبلغ های ۴۶۶۰۰۰ تومان (چهارصد و شصت و شش هزار تومان) و ۹۱۶۰۰۰ تومان (نهصد و شانزده هزار تومان) می باشد.

بلیط لحظه آخری ارمنستان را می‌توانید در کانال تلگرام ما بیابید.

لذت پرواز با آنیل پرواز