🌴🌴 آفر تور کیش ۲۰/۲۱/۲۲/۲۳شهریورماه🌴🌴

⭕️هتل پارمیدا ۵ستاره/⭕️

🔰۳روزه/دوتخت ۸۱۰/سه تخت ۷۶۰/چهار تخت /۷۴۵/استخر
🔰۴روزه/دو تخت ۹۱۵/سه تخت ۸۳۵/چهار تخت ۸۱۵

⭕️هتل هلیا ۴ستاره⭕️

🔰۳روزه/دو تخت۷۸۰/سه تخت ۷۳۵/چهار تخت ۷۲۰
🔰۴روزه/دوتخت ۸۶۵/سه تخت ۸۰۰۰۰۰/چهار تخت ۷۷۰
⭕️هتل سیمرغ۳ستاره⭕️

🔰۳روزه/دو تخت۶۹۰/سه تخت ۶۷۵/چهار تخت ۶۶۵
🔰۴روزه/دو تخت ۷۴۰/سه تخت ۷۲۰/چهار تخت ۷۰۰
✅خدمات: بایط/هتل/استقبال/صبحانه/خدمات هتل