کاهششششش نرخ

تورهای ویژه✈️,

تور مالزی کوالالامپور
✈️پروازماهان
۷ شب و ۸ روز
ساعت رفت : ۲۱:۳۰
ساعت برگشت : ۲۳:۱۵

PACIFIC EXPRESS 3*…….3.580

SANDPIPER 3*……..3.870

maytower 3*………….3.950

COSMO 3*………………4.390

GRAND SEASON 4* ……..4.650

ROYAL BINGTONG4*……4.750

SUNWAY PUTRA 5*……..4.960

تاریخ۲۱دی ماه