تور ۶ روزه استانبول۲۸ نوامبر

خرید بلیط استانبول چارتری و ارزان قیمت
۳* yuvam 1690
۳* monarch va malkoc 1770
۳* maral va gorur 1840
۳*birol va neva taxim 1900
۳*efes va arach taxim 2010
۳*monopol va bristol taxim 2070
۴*ottoman city 2010
۴* molton beyoglu taxim 2410
۴*white monarchVA the city port 2210
۴*pera rose 2150
۴*trass taxim va napolyon taxim 2250
۴*yuksel 2080
۴*beyzas suit TAXIM 2250
۴*kervansaray 2360
۴*the tango sisli 2300
۴*city center taxim 2560
۴*the biancho pera 2670
۴* park by clover taxim 2540
۴*cartoon taxim va grand halic 2800
۴* feronya taxim 2570
۴*taxim town va taxim expres 2410
۴* dora va icon 2340
۴* nova plaza va nova plaza park 2480
۴*riva va berjer va troya taxim 2810
۴*sv bussiness taxim 3060
۴* konak taxim va lion taxim 2820
۴*innpera taxim 3110
۴*taxim gunen 3500
۴*green park taxim 2810
۴*elite prestige 3160
۴*avantgarde va oztanic taxim 3050
۴*golden age va metropolitan 2970
۴*nippon taxim 3150
۵*mercure airport 2600
۵*palazo donizetti 3400
۵*grand makel 2430
۵*naz city taxim 3210
۵*biz cevahir 3000
۵*hurry in merter 3260
۵*ramada merter 2610
۵*hilton bomonti 4340
۵*radisson blu sisli 4040
۵*dbl tree hilton piyalepasa 3350
۵*green park merter 2740
۵*dedeman 2800
۵*ramada plaza testilkent 2610
۵*ortakoy princess 2810
۵*crown plaza harbiye 3210
۵*point taxim 3950
۵*lazzoni سرویس رایگان به تکسیم ۲۹۵۰
۵*titanic bussines 2860
۵*grand cevahir 3200
۵*surmeli 2870
۵*titanic downtown 3000
۵*elite world 3720
۵*FRASER PALACE ANTHILL 3950