نرخ پرواز ارومیه به مشهد برای تاریخ ۹۶/۱/۳۰ به صورت چارتری با هواپیمایی آتا در ساعت ۰۷:۵۰ به مبلغ ۲۷۰۰۰۰ تومان (دویست و هفتاد هزار تومان) می باشد.

لذت پرواز با آنیل پرواز